Ouders zien graag dat de Kinderkoepel zich inzet voor gezonde leefstijl!

De afgelopen maanden is er bij de Kinderkoepel een onderzoek uitgevoerd omtrent het stimuleren van een gezonde leefstijl én het schenken van water. Het onderzoek is afgenomen onder ouders en had als doel om te onderzoeken wat de wensen en behoeften zijn van ouders omtrent het stimuleren van een gezonde leefstijl op het kinderdagverblijf.

Uit de resultaten is gebleken dat bijna alle ouders die hebben deelgenomen aan het onderzoek het belangrijk vinden dat de Kinderkoepel zich inzet voor een gezonde leefstijl bij de kinderen. Dit betekent het stimuleren van water drinken, groente en fruit eten en bewegen. Verschillende ouders zouden graag zien dat de Kinderkoepel nóg meer stimuleert op het gebied van gezonde voeding en bewegen, terwijl anderen vinden dat er niet moet worden overdreven.

Met de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek zal de Kinderkoepel de komende tijd aan de slag gaan om te kijken op welke manier zij nog meer kunnen bijdragen aan het stimuleren van een gezonde leefstijl van Hellevoetse kinderen.

Groente ... zet je tanden erin