Bedrijfsleven

"Samen werken aan gezond
opgroeiende kinderen
in Hellevoetsluis"

Er helpen al veel partijen mee in Hellevoetsluis, bijvoorbeeld vanuit de zorg (o.a. Centrum Jeugd en Gezin, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, consultatiebureau, diëtisten), vanuit welzijn, het onderwijs, de kinderopvang en de sportwereld. Vanuit het bedrijfsleven zijn inmddels de Economische Raad, PLUS Trommel, AH Struytse Hoeck, de winkeliersvereniging Struytse Hoeck, Rabobank Voorne-Putten en Rozenburg, Sportfondsen Hellevoetsluis, Evides Waterbedrijf en de twee Jumbo vestigingen betrokken.

‘Lekker bezig! Hellevoetsluis!’ is op zoek naar meer lokale bedrijven die willen bijdragen aan de JOGG beweging in Hellevoetsluis.

Waarom helpt het als
bedrijven mee doen?

Bedrijven -klein of groot- bereiken op een andere manier de doelgroep én hebben een andere reikwijdte en netwerk. De invloed van bedrijven gaat veel verder en via kanalen waar de gemeente niet over beschikt. De doelstellingen van JOGG kunnen we alleen bereiken door breed te investeren en de boodschap samen uit te dragen. De redenen voor bedrijven om mee te doen zijn legio: om hun MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) vorm te geven, om versnipperde sponsoring tegen te gaan of om meer bewustwording voor gezondheid binnen het bedrijf te creëren. Maar ook om iets voor de eigen stad of wijk te kunnen betekenen of voor een positief imago.

Wat kan het bedrijfsleven
bijdragen

Het gaat bij ‘Lekker bezig! Hellevoetsluis’ verder dan sponsoring. Het kan gaan over uitvoering van of bijdragen aan activiteiten.
Of om denkkracht, bijvoorbeeld over het uitwisselen van expertise op het gebied van marketing en communicatie. Maar ook bij het ontwikkelen van plannen of juist doorontwikkeling.

Maar u kunt ook denken aan de inzet van communicatiemiddelen, het beschikbaar stellen van capaciteit bij evenementen, eten, drinken, materiaal. Of een financiële bijdrage ter ondersteuning van de Lekker bezig! Hellevoetsluis aanpak, een activiteit of thema.

MENSEN
 Beschikbaar stellen van personele capaciteit in de vorm van denkkracht in de projectgroep, het uitwisselen van expertise op het gebied van marketing en communicatie en hulp bij het organiseren van een evenement.

MUNTEN
Een (meerjarige) financiële bijdrage. Dit geld wordt zowel ingezet voor het generieke programma als voor specifieke activiteiten.

MIDDELEN
Bijdragen in natura, bijvoorbeeld sponsoren van fruit of het leveren van gadgets.

MEDIA
Inzet van communicatiemiddelen zoals websites, jaarverslagen, corporate communicatie, in etalages of beschikbare ruimte in andere (gedrukte) media.

MASSA
Als een bedrijf enthousiast is over het programma, kan deze ‘bevriende’ publieke en private partijen ook overtuigen om mee te doen. Hierdoor ontstaat er meer bekendheid voor het programma en ontstaan kansen om het succesvoller te maken.

De organisatie van ‘Lekker bezig! Hellevoetsluis’
biedt een aantal sponsorpakketten aan.
Deze vindt u in dit document.

We gaan graag met u in gesprek over de tegenprestaties.

Basis sponsorpakket

Water sponsorpakket

Beweeg sponsorpakket

Promotie sponsorpakket