Hellevoetsluis

Hellevoetsluis JOGG-gemeente

1 op de 6 kinderen in Hellevoetsluis heeft overgewicht. Overgewicht is een maatschappelijk probleem, de overheid kan dit niet alleen oplossen.
In februari 2014 heeft het college van B&W van deze gemeente besloten om JOGG gemeente te worden. JOGG is een landelijk initiatief dat zich richt op jongeren (0-19 jaar), hun ouders en hun omgeving. In een JOGG-aanpak bundelen private en publieke partijen de krachten om gezonde voeding en bewegen aantrekkelijk en gemakkelijk te maken. Alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en de media werken samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. We spreken daarom van een ‘community aanpak’. JOGG is geen project maar een meerjarige aanpak waarbij aandacht voor een gezonde jeugd in een gezonde omgeving in de loop van de tijd bij alle betrokken partijen een vaste plek krijgt in het beleid.

Ambitie

De ambitie van Hellevoetsluis is om te werken aan een gezonde jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving met volop kansen voor voldoende bewegen en gezonde voeding. Uitgangspunt is dat de gezonde keuze de gemakkelijke en aantrekkelijke keuze is.

Daarnaast is het van belang om jongeren en hun directe omgeving bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van overgewicht. JOGG Hellevoetsluis richt zich op de doelgroep 0 – 19 jaar van de hele gemeente, met de focus op de 0 – 14 jarigen en hun ouders/verzorgers. De meest recente registratiegegevens van het Centrum Jeugd en Gezin wijzen uit dat in het schooljaar 2013-2014 16,5 % van de 5 t/m 13 jarige jeugd uit Hellevoetsluis overgewicht had. De ambitie is om dit percentage te stabiliseren dan wel binnen enkele jaren (2017) een daling te realiseren.

Wat willen we concreet bereiken?

 • De stijging van overgewicht en obesitas onder jongeren (0-19 jaar)
  omzetten in een daling.
 • Kinderen drinken meer water en minder zoete dranken.
 • Meer kinderen ontbijten ‘s ochtends en eten dagelijks fruit.
 • Meer kinderen bewegen elke dag minimaal 1 uur, kinderen spelen
  vaker buiten.
 • Een toename van gezond aanbod (gezonde kantines in scholen, bij
  sportverenigingen en bedrijven).
 • Een toename van uitdagende en veilige ‘groene’ of natuurlijke
  speelplekken voor kinderen (en bestaand aanbod wordt beter onder de
  aandacht gebracht).
 • In de gemeente is een zorgaanbod voor kinderen met overgewicht
  en hun ouder.

Organisatie

Voor een slagvaardige uitvoering van de Hellevoetse JOGG-aanpak is het van belang dat er draagvlak wordt gecreëerd onder de stakeholders. Hiervoor zijn lokale publieke en private partijen benaderd, die allen vertegenwoordigd worden in de organisatiestructuur.
Klik hier voor de organisatiestructuur!

Screen Shot 2016-01-28 at 08.42.18