Voorne

1 op de 7 kinderen heeft overgewicht en dat is op Voorne niet anders. Overgewicht is een maatschappelijk probleem, de overheid kan dit niet alleen oplossen.
In februari 2014 heeft het college van B&W van gemeente Hellvoetsluis besloten om JOGG gemeente te worden. Gemeente Westvoorne en Brielle volgden in 2020.
JOGG is een landelijk initiatief dat zich richt op jongeren (0-19 jaar), hun ouders en hun omgeving. In een JOGG-aanpak bundelen private en publieke partijen de krachten om gezonde voeding en bewegen aantrekkelijk en gemakkelijk te maken. Alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en de media werken samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. We spreken daarom van een ‘community aanpak’. JOGG is geen project maar een meerjarige aanpak waarbij aandacht voor een gezonde jeugd in een gezonde omgeving in de loop van de tijd bij alle betrokken partijen een vaste plek krijgt in het beleid.

De drie gemeenten op Voorne voeren de JOGG aanpak uit onder de naam

Lekker bezig!

Ambitie

De ambitie van de drie gemeenten op Voorne is om te werken aan een gezonde jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving met volop kansen voor voldoende bewegen en gezonde voeding. Uitgangspunt is dat de gezonde keuze de gemakkelijke en aantrekkelijke keuze is.

Daarnaast is het van belang om jongeren en hun directe omgeving bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van overgewicht. Lekker bezig! Voorne richt zich op de doelgroep 0 – 19 jaar, met de focus op de 0 – 14 jarigen en hun ouders/verzorgers.

Ouders, opvoeders, leerkrachten en sportcoaches hebben invloed op het eet- en beweeggedrag en vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarnaast heeft ook een omgeving die uitnodigt tot gezonder gedrag een grote invloed op het gedrag van de jeugd.

Wij bereiken ouders en opvoeders door:
 •          Voorlichting te geven en te laten zien dat gezondere keuzes makkelijk, leuk en lekker zijn.
 •          Te laten zien dat voldoende beweging nuttig, maar vooral ook leuk en fijn is.
 •          Te laten zien dat dat makkelijk kan in de eigen wijk en directe omgeving.

Wat willen we concreet bereiken?

 • De stijging van overgewicht en obesitas onder jongeren (0-19 jaar)
  omzetten in een daling.
 • Kinderen drinken meer water en minder zoete dranken.
 • Meer kinderen ontbijten ‘s ochtends en eten dagelijks fruit.
 • Meer kinderen bewegen elke dag minimaal 1 uur, kinderen spelen
  vaker buiten.
 • Een toename van gezond aanbod (gezonde kantines in scholen, bij
  sportverenigingen en bedrijven).
 • Een toename van uitdagende en veilige ‘groene’ of natuurlijke
  speelplekken voor kinderen (en bestaand aanbod wordt beter onder de
  aandacht gebracht).
 • In de gemeente is een zorgaanbod voor kinderen met overgewicht
  en hun ouder.

Organisatie

Voor een slagvaardige uitvoering van de Voornse JOGG-aanpak is het van belang dat er draagvlak wordt gecreëerd onder de stakeholders. Hiervoor zijn lokale publieke en private partijen benaderd, die allen vertegenwoordigd worden in de organisatiestructuur.
Klik hier voor de organisatiestructuur!