Samenwerking

Samenwerking

In een JOGG-aanpak bundelen diverse partijen de krachten om gezonde voeding en bewegen aantrekkelijk en gemakkelijk te maken. Alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en de media werken samen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

We spreken over een JOGG-supporter en een JOGG-partner. Wat is het verschil?

JOGG-supporter

Een partij is JOGG-supporter als men de gedachtegoed ondersteunt en in het kader van de gezonde leefstijl een bijdrage doet (voeding en/of bewegen). Op de website van een JOGG-supporter staat informatie over de Hellevoetse JOGG-beweging en is een button van JOGGMAN ‘Lekker bezig! Hellevoetsluis’ geplaatst.

JOGG-partner

Een JOGG-partner doet hetzelfde als een JOGG-supporter, maar draagt op één of meer manieren extra bij aan het lokale gezondheidsprogramma:

  • Mensen: beschikbaar stellen van personele capaciteit in de vorm van denkkracht in de projectgroep, het uitwisselen van expertise op het gebied van marketing en communicatie en hulp bij het organiseren van een evenement.
  • Munten: een (meerjarige) financiële bijdrage. Dit geld wordt zowel ingezet voor het generieke programma als voor specifieke activiteiten.
  • Middelen: bijdragen in natura, bijvoorbeeld sponsoren van fruit of het leveren van gadgets.
  • Media: inzet van communicatiemiddelen zoals websites, jaarverslagen, corporate communicatie, in etalages of beschikbare ruimte in andere (gedrukte) media.
  • Massa: als een bedrijf enthousiast is over het programma, kan deze ‘bevriende’ publieke en private partijen ook overtuigen om mee te doen. Hierdoor ontstaat er meer bekendheid voor het programma en ontstaan kansen om het succesvoller te maken.

 Veelal is een JOGG-partner vertegenwoordigd in één van de werkgroepen.